2020-02-21 13:40:49

Valentinovo u 3. a razredu

Dan 14. veljače u 3.a razredu posvetili smo ljubavi i izradi licitarskih srca. 

Običaj darivanja licitara, kojim mladić djevojci iskazuje ljubav ukorijenjen je u hrvatskoj kulturi i tradiciji. Naši trećaši su naučili da ljubav treba darivati i iskazivati svaki dan, a ne samo na Valentinovo. Ljubav treba darivati lijepom riječju, osmijehom, dobrotom i sitnicama koje naš život čine ljepšim. Bili su sretni i ponosni na svoje radove i potvrdili izreke koje glase: "Srce je bogatstvo koje se ne prodaje i ne kupuje, nego se poklanja." Ljubav je kao suza; rađa se u očima i pada na srce."

Pogledajte fotogaleriju!


Osnovna škola Kralja Zvonimira Solin