2020-05-07 10:30:00

Proslava Sv. Dujma

Danas slavimo blagdan sv. Dujma i dan grada Splita. Krenimo zajedno u virtualnu šetnju Splitom koju nam je poslao 2. razred PŠ Rupotina!

 


Osnovna ¹kola Kralja Zvonimira Solin