2022-05-27 16:56:33

eTwinning projekt: Vozim se na 2 kotača za spas ozonskog omotača

Učenici 2. c sa učiteljicama Paulom Munjiza i Mirelom Radić su održavanjem poligona na školskom igralištu završili sa aktivnostima eTwinning projekta "Vozim se na 2 kotača za spas ozonskog omotača" u suradnji sa trenerom iz Sportko akademije Dujom. Poligon je imao za cilj da učenici osvijeste važnost sigurnoga upravljanja biciklom, upoznavanja osnovnih prometnih pravila te da unaprijede vještinu bicikliranja.

Projektom se željela osvijestiti uloga bicikla u utjecaju na klimatske promjene te malim ali značajnim dječjim koracima doprinijeti ciljevima održivoga razvoja koji zahtjevaju globalnu suradnju. 

Projektom je istaknuta prednost bicikla kao jednostavnog, dostupnog i ekološki prikladnog održivog načina prijevoza.

Projekt je trajao cijelu školsku godinu i uključivao je razne aktivnosti. U listopadu 2021. smo se najprije predstavili projektnim partnerima koristeći digitalni alat Padlet. Neke od provedenih aktivnosti su bile: Bicikl nekada i sada , Bicikl budućnosti, kreiranje loga Svjetskog dana bicikla, izrada letaka za roditelje za Dan bicikliranja na posao, izrada veselog razrednog bicikla od eko materijala, pisanje činkvina, oslikavanje platnenih torbi i majica s logom projekta, izrada plakata "Zašto bicikl?" te suradničko učenje sa školama projektnim partnerima.

Nakon provedenog projekta učenici su se:

-zainteresirali za problem zaštite okoliša i utjecaj pojedinca na klimatske promjene

-motivirali za aktivno provođenje slobodnog vremena.

-razvili su vještinu korištenja raznih digitalnih alata i proširili su znanje o sigurnosti na internetu

-surađivali su, razvijali su kreativnost, samopouzdanje i odgovornost.


Osnovna škola Kralja Zvonimira Solin